โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์

Category

โครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่สามารถสานฝันของน้องๆได้ มีประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์
Read More
เปิดประสบการณ์ใหม่ รวมถึงการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เป็นโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์รูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
Read More
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านทางออนไลน์ อยู่บ้านก็เข้าร่วมได้ มีให้เลือก 2 ประเทศคือ อังกฤษและนิวซีแลนด์
Read More

Recent Comments