แผนที่สแกนลายนิ้วมือ ประกอบวีซ่าประเทศอังกฤษ

เยาวชนทุกคนจะต้องมายื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าและสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง หรือหากในกรณีที่เยาวชนอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา) หนึ่งท่าน โดยท่านผู้ปกครองจะต้องเข้าห้องสแกนลายนิ้วมือพร้อมกับเยาวชนด้วย ตามระเบียบ ณ ศูนย์รับคำร้องยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS UK) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท13 (ดูแผนที่ด้านล่าง)

สถานที่ : อาคาร Trendy Office ซ.สุขุมวิท 13 (ใกล้กับ BTS สถานีนานา)
Google Maps : https://goo.gl/maps/MAt8p8f9D9U2gLxV6

ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่าให้เยาวชนทุกคน :

  1. มาพบเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ตามเวลาที่ได้รับแจ้งของแต่ละคนเพื่อรับเอกสาร และฟังขั้นตอนการยื่นวีซ่า ที่บริเวณด้านในตึกใกล้ทางเข้าชั้น G
  2. แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
  3. เตรียมปากกาไป 1 ด้าม เพื่อใช้เซ็นเอกสาร

หมายเหตุ : เยาวชนไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆไปเพิ่มเติม (ยกเว้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล) และไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น

ผู้สแกนลายนิ้วมือ สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ได้ โดยลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3

* ไม่ควรไปช้ากว่าเวลานัด เพราะศูนย์รับคำร้องฯ อาจไม่อนุญาตให้เยาวชนเข้ายื่นขอวีซ่าในวันดังกล่าวได้*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม