บทความ

Category

การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นมีข้อดีมากมายที่หลายๆ คนอาจคาดไม่ถึง สามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งไปเลยก็ว่าได้
Read More
ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก ทำให้การศึกษาไทยจัดให้เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษ
Read More
ชาวเมารี มีวิธีการทักทายหรือต้อนรับแขกผู้มาเยียนเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรไมตรี ที่เปรียบเสมือนการไหว้ของคนไทย
Read More

Recent Comments