โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ECE ชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศอังกฤษ & นิวซีแลนด์​ รุ่น เมษายน 2567

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
อ่านต่อ

ECE ชิงทุนแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ & นิวซีแลนด์​ รุ่น เมษายน 2567 (รอบแรก)

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก) ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
อ่านต่อ

สอบชิงทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ปิดเทอมตุลาคม 2566

สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566
อ่านต่อ

โครงการ ECE Plus in the UK รุ่น มิถุนายน 2566

ECE plus เป็นรุ่นพิเศษ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาตนเอง เรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน และมิถุนายน 66

สอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการฯ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 และ 7 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอมเมษายน และมิถุนายน 2566
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 65

รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 64 และเมษายน 65 (รอบออนไลน์)

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 64 และเมษายน 65 (รอบออนไลน์ 3/1)

เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเตรียมเดินทางประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา 3, 5 หรือ 9 สัปดาห์
อ่านต่อ

สอบชิงทุนไปอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา รุ่น เมษายน 64 และ ตุลาคม 64

เดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทย
อ่านต่อ

โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และอังกฤษ 9 สัปดาห์

โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้จริงที่ดีที่สุด คือฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงให้นานที่สุด
อ่านต่อ