โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยน ECE ที่อังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย รุ่น ตุลาคม 2567 (สำหรับอายุ 11-22 ปี)

มาแล้ว! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นไปประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 3 สัปดาห์ สนใจรีบสมัครเลย
อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยน ECE Plus in the UK รุ่น กรกฎาคม 2567 สำหรับเยาวชนอายุ 14-18 ปี

มาแล้ว!! โครงการพิเศษของ ECE มาเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรม ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level เรียนรู้การปรับตัว รวมถึงแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งโครงการฯ ยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย
อ่านต่อ

ECE ชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศอังกฤษ & นิวซีแลนด์​ รุ่น เมษายน 2567

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
อ่านต่อ

ECE ชิงทุนแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ & นิวซีแลนด์​ รุ่น เมษายน 2567 (รอบแรก)

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก) ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
อ่านต่อ

สอบชิงทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ปิดเทอมตุลาคม 2566

สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566
อ่านต่อ

โครงการ ECE Plus in the UK รุ่น มิถุนายน 2566

ECE plus เป็นรุ่นพิเศษ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาตนเอง เรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน และมิถุนายน 66

สอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการฯ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 และ 7 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอมเมษายน และมิถุนายน 2566
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 65

รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 64 และเมษายน 65 (รอบออนไลน์)

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์
อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น ตุลาคม 64 และเมษายน 65 (รอบออนไลน์ 3/1)

เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเตรียมเดินทางประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา 3, 5 หรือ 9 สัปดาห์
อ่านต่อ