โครงการพิเศษ

โครงการ ECE Plus in the UK รุ่น มิถุนายน 2566

ECE plus เป็นรุ่นพิเศษ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาตนเอง เรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK
อ่านต่อ

โครงการ ECE Study English Plus in the UK

โครงการ ESE Plus in the UK เป็นการไปเรียนภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยของรัฐใน UK มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน
อ่านต่อ