โครงการพิเศษ

โครงการ ECE Kids in the UK สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี

ปลูก DNA ภาษาอังกฤษและต่อยอดการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ให้ลูกๆได้เรียนรู้โลกกว้างตั้งแต่อายุยังน้อยกับโครงการ ECE Kids in the UK
อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยน ECE Plus in the UK รุ่น กรกฎาคม 2567 สำหรับเยาวชนอายุ 14-18 ปี

มาแล้ว!! โครงการพิเศษของ ECE มาเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรม ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level เรียนรู้การปรับตัว รวมถึงแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งโครงการฯ ยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย
อ่านต่อ

โครงการ ECE Plus in the UK รุ่น มิถุนายน 2566

ECE plus เป็นรุ่นพิเศษ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาตนเอง เรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK
อ่านต่อ

โครงการ ECE Study English Plus in the UK

โครงการ ESE Plus in the UK เป็นการไปเรียนภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยของรัฐใน UK มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน
อ่านต่อ