admin_wp1

By

สร้างฐานรากความคิดให้เด็กวัยประถมกับโครงการ EFF in the UK 4 สัปดาห์ จับคู่กับพ่อ/แม่ ไปอังกฤษกัน วันที่ 17 เม.ย. - 15 พ.ค 67
Read More
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
ประกาศผลสอบผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566
Read More
จัดสอบเพียงปีละครั้งเท่านั้น!! ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสูงสุด 5,000 บาท สามารถนําทุนที่ได้รับมาหักลดค่าใช้จ่าย ได้เพิ่มเป็ น 2 เท่า ของทุนที่ได้รับ!
Read More
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก) ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
เข้าถึงความเป็นสิงคโปร์ กิจกรรมอัดแน่น สัมผัส local life & local attractions ที่ไม่อาจพบได้จากการไปเองหรือกับทัวร์
Read More
สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566
Read More
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นมีข้อดีมากมายที่หลายๆ คนอาจคาดไม่ถึง สามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งไปเลยก็ว่าได้
Read More
หนูชื่อ นางสาวชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย ชื่อเล่นว่า ธาร ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Wellington 3 สัปดาห์
Read More
ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ครั้งแรก รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่
Read More
1 2 3 4 5

Recent Comments