admin_wp1

By

แคมป์ช่วงปิดเทอม EFIC in Japan #3 สำหรับน้องๆอายุ 10-20 ปี เข้าถึงความเป็นญี่ปุ่น กิจกรรมอัดแน่น สัมผัส local life & local attractions ที่ไม่อาจพบได้จากการไปเองหรือกับทัวร์
Read More
English & Fun Camp #34 Return of the fun in หัวหิน EFC พร้อมกลับมาตื่นเต้น สนุกสนานกับกิจกรรมพัฒนา EQ และภาษาอังกฤษ แบบที่หาที่ไหนไม่ได้
Read More
ปลูก DNA ภาษาอังกฤษและต่อยอดการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ให้ลูกๆได้เรียนรู้โลกกว้างตั้งแต่อายุยังน้อยกับโครงการ ECE Kids in the UK
Read More
มาแล้ว! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นไปประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 3 สัปดาห์ สนใจรีบสมัครเลย
Read More
มาแล้ว!! โครงการพิเศษของ ECE มาเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรม ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level เรียนรู้การปรับตัว รวมถึงแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งโครงการฯ ยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย
Read More
สร้างฐานรากความคิดให้เด็กวัยประถมกับโครงการ EFF in the UK 4 สัปดาห์ จับคู่กับพ่อ/แม่ ไปอังกฤษกัน วันที่ 17 เม.ย. - 15 พ.ค 67
Read More
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
ประกาศผลสอบผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566
Read More
จัดสอบเพียงปีละครั้งเท่านั้น!! ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสูงสุด 5,000 บาท สามารถนําทุนที่ได้รับมาหักลดค่าใช้จ่าย ได้เพิ่มเป็ น 2 เท่า ของทุนที่ได้รับ!
Read More
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก) ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
1 2 3 4 5

Recent Comments