June 2021

Month

เปิดประสบการณ์ใหม่ รวมถึงการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เป็นโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์รูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
Read More

Recent Comments