April 2024

Month

ปลูก DNA ภาษาอังกฤษและต่อยอดการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ให้ลูกๆได้เรียนรู้โลกกว้างตั้งแต่อายุยังน้อยกับโครงการ ECE Kids in the UK
Read More
มาแล้ว! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นไปประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 3 สัปดาห์ สนใจรีบสมัครเลย
Read More
มาแล้ว!! โครงการพิเศษของ ECE มาเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรม ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level เรียนรู้การปรับตัว รวมถึงแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งโครงการฯ ยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย
Read More

Recent Comments