โครงการอื่นๆ

Category

สร้างฐานรากความคิดให้เด็กวัยประถมกับโครงการ EFF in the UK 4 สัปดาห์ จับคู่กับพ่อ/แม่ ไปอังกฤษกัน วันที่ 17 เม.ย. - 15 พ.ค 67
Read More
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นมือถือ Learn English with TED Talks ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารได้จริง
Read More
ค้นพบเพื่อนใหม่ เปิดประสบการณ์ใหม่ พัฒนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมสุดพิเศษสไตล์ ECE
Read More

Recent Comments