Sukhothai Discovery English Camp

หลักการและเหตุผล

          กว่า 26 ปีที่ผ่านมา อีซีอี. ได้จัดกิจกรรมแคมป์หลากหลายไม่ซ้ำแบบเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างมากมาย แม้ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ทุกคนกำลังประสบอยู่นี้อีซีอี.ก็ได้จัดกิจกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองอย่างปลอดภัยในช่วงเวลานี้ เช่น The series of Discovery Camps (DC) ทั้ง 5 คร้ังที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแคมป์ออนไลน์ ฟรี ให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ สนุกสนาน พบเพื่อนใหม่ พัฒนาภาษาอังกฤษ ค้นพบเรื่องราวใหม่ๆ โครงการ E-Cultural Exchange ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์ ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้และโครงการฝึกการฟัง เพิ่มพลังการพูด เป็นต้น

          แคมป์ต่างๆ ที่อีซีอี.ได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น English and Fun Camp (EFC) English and Fun International Camp (EFIC) หรือ The Series of Discovery Camps (DC) ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย และ ในคร้ังนี้เราจะจัดแคมป์ขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย มีบรรยากาศสวยงาม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าเรียนรู้ เหมาะแก่การจัด English camp ส าหรับเยาวชนและครอบครัว เราได้นำภาษาอังกฤษ กีฬา และการท่องเที่ยวมารวมกัน จัดเป็น Sukhothai Discovery English Camp ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ขึ้น เป็นครั้งแรก โดยได้นำเอาประสบการณ์จาก EFC และ EFIC ท้ังหมด 34 คร้ัง มาต่อยอดกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น เหมาะกับทั้งผู้ที่เก่งและชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และผู้มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแต่ต้องการพัฒนา เยาวชนจะได้ชดเชยความเครียดจากการเรียน ด้วยการพักผ่อน ได้เพื่อนใหม่ และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สนุกสนานระหว่างวันหยุด ท่ามกลางธรรมชาติ ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ เรียนรู้การปรับตัวกับผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ถือเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ เยาวชนจะได้ค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบสนุกสนานและได้สาระ ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแคมป์พร้อมกับบุตรหลานของท่านได้ทั้งครอบครัวด้วย

กิจกรรม

  1. การเรียนรู้และฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และฝึกพูดในสถานการณ์จริง โดยมีพี่เลี้ยงเป็นเยาวชนอีซีอี. ที่มีประสบการณ์ต่างประเทศคอยช่วยเหลือโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อตลอดโครงการฯ
  2. กิจกรรมปั่นจักรยานเรียนรู้โบราณสถานที่สำคัญ ทำกิจกรรมท้องถิ่น เช่น การทำหลังคาหญ้าคา การเผาถ่านด้วยเตาดิน
  3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบเฉพาะของ ECE
  4. กิจกรรมพัฒนา E.Q. และทักษะความคิดต่างๆ
  5. กิจกรรมพิมพ์พระด้วยตนเอง ยิงธนูโบราณ เรียนรู้เรื่องพื้นถิ่น
  6. ห้องพักปรับอากาศในรีสอร์ทบรรยากาศสวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เยาวชนอายุระหว่าง 9 – 17 ปีมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง (มาคนเดียว หรือ ผู้ปกครอง และ/หรือ พี่น้องในครอบครัว สมัครร่วมแคมป์ด้วยก็ได้)
  2. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย (หากมีโรคประจำตัวหรือสิ่งที่ควรระวังเป็น พิเศษโปรดแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย)
  3. ผู้ปกครองสามารถมาส่ง – รับตามเวลาที่กำหนด
  4. ไม่เป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 (ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงตามจริงในส่วนท้ายของใบสมัคร)

รายละเอียด

ระยะเวลา : วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564
สถานที่ : อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
การเดินทาง : พบกันที่สถานที่จัดแคมป์ใน อ.เมืองสุโขทัย เวลา 8.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2564
วันเดินทางกลับ : ผู้ปกครองรับกลับจากสถานที่จัดแคมป์ใน อ.เมืองสุโขทัย เวลา 16.30 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2564
จำนวนรับสมัคร : 20 คนเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 4,590 บาท ต่อคน สำหรับผู้ติดตามอายต่ำกว่า 9 ปี ค่าใช้จ่าย 2,300 บาท ต่อคน
หมายเหตุ ราคานี้รวมค่า เรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก กิจกรรม ยานพาหนะขนส่งและอุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่รวมการเดินทางมา อ.เมืองสุโขทัย

หากต้องการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมเจ้าหน้าที่อีซีอี. จากสำนักงานโครงการฯ กรุงเทพฯ สามารถแจ้งความประสงค์และชำระค่ารถเพิ่มเติมท่านละ 1,500 บาท และ 750 บาท สำหรับผู้ติดตามอายุต่า กว่า 9 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 16 เม.ย. 2564 หรือเมื่อเต็มจำนวน

สนใจสมัครเข้าร่วม Sukhothai Discovery English Camp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม