The Series of Discovery Camps #5

ค่ายออนไลน์ที่ให้น้องๆได้ความรู้ ได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน และคลายเครียดได้ที่บ้าน​ผ่านโปรแกรม Zoom

รายละเอียด

วันที่ทำกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Line
สิ่งที่ต้องเตรียม : คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook และโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet พร้อมใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร : เยาวชนอายุระหว่าง 9-16 ปี
จำนวนที่รับ :  20 คนเท่านั้น

สิ่งที่จะได้รับ

  • ได้ความรู้นอกห้องเรียน
  • ฝึกทักษะการพูดและฟัง
  • ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
  • ฝึกทักษะความกล้าแสดงออก
  • ฝึกทักษะการคิดวางแผน
  • ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม
  • สนุกสนาน คลายเครียด
  • เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 ม.ค. 2564
ฟรี!  ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สนใจสมัครเข้าร่วม The Series of Discovery Camps #5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม