July 16, 2023

Day

จัดสอบเพียงปีละครั้งเท่านั้น!! ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสูงสุด 5,000 บาท สามารถนําทุนที่ได้รับมาหักลดค่าใช้จ่าย ได้เพิ่มเป็ น 2 เท่า ของทุนที่ได้รับ!
Read More
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก) ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More

Recent Comments