โครงการแลกเปลี่ยน

Category

มาแล้ว! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นไปประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 3 สัปดาห์ สนใจรีบสมัครเลย
Read More
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น เมษายน 67 (รอบแรก) ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์
Read More
สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566
Read More
ECE plus เป็นรุ่นพิเศษ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาตนเอง เรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK
Read More
สอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการฯ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ 3 และ 7 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอมเมษายน และมิถุนายน 2566
Read More
รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
Read More
โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์
Read More
เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเตรียมเดินทางประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา 3, 5 หรือ 9 สัปดาห์
Read More
เดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทย
Read More
1 2

Recent Comments