แนะแนว

Category

งานแนะแนวเรียนต่อ UK จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่อง "Pathway การเรียนต่อ ป.ตรี ใน UK ราคาประหยัด โดยใช้ HNC/HND
Read More
ECE ได้จัดงานแนะแนว การเรียนต่อใน UK ระดับ A-Level โดยเจ้าหน้าที่จาก CCSW & ECE ผ่านโปรแกรม Zoom
Read More
ECE ได้จัดการแนะแนวการเรียนต่อในประเทศ UK ระดับ A-Level ที่ Cheshire College South & West
Read More

Recent Comments