The Series of Discovery Camps

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางความคิด สร้างจินตนาการ และค้นพบความสามารถของตัวเองในโลกออนไลน์ได้ที่บ้านกับ The Series of Discovery Camps

รายละเอียด

วันที่ทำกิจกรรม :  วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563  เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Line
สิ่งที่ต้องเตรียม : คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook และโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet พร้อมใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร : เยาวชนอายุระหว่าง 9-16 ปี
จำนวนที่รับ :  20 คนเท่านั้น

สิ่งที่จะได้รับ

  • ได้ความรู้นอกห้องเรียน
  • ฝึกทักษะการพูดและฟัง
  • ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
  • ฝึกทักษะความกล้าแสดงออก
  • ฝึกทักษะการคิดวางแผน
  • ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม
  • สนุกสนาน คลายเครียด
  • เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563
ฟรี!  ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สนใจสมัครเข้าร่วม The Series of Discovery Camps

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม