อังกฤษ

Tag

สร้างฐานรากความคิดให้เด็กวัยประถมกับโครงการ EFF in the UK 4 สัปดาห์ จับคู่กับพ่อ/แม่ ไปอังกฤษกัน วันที่ 17 เม.ย. - 15 พ.ค 67
Read More
ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ครั้งแรก รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่
Read More
โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์
Read More
โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้จริงที่ดีที่สุด คือฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงให้นานที่สุด
Read More

Recent Comments