สอบชิงทุน

Tag

จัดสอบเพียงปีละครั้งเท่านั้น!! ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสูงสุด 5,000 บาท สามารถนําทุนที่ได้รับมาหักลดค่าใช้จ่าย ได้เพิ่มเป็ น 2 เท่า ของทุนที่ได้รับ!
Read More
โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์
Read More

Recent Comments