นักเรียนแลกเปลี่ยน

Tag

หนูชื่อ นางสาวชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย ชื่อเล่นว่า ธาร ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Wellington 3 สัปดาห์
Read More
สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเมธาสิทธิ์ จิตต์หลัง ชื่อเล่น เต้ย ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Wellington 3 สัปดาห์
Read More
สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ศรีภาย สอบชิงทุนได้ลำดับที่ 1 ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ ที่เมือง Maungaturoto
Read More
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพิชชา ปักษี ชื่อเล่น ชาช่า ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Maungaturoto 3 สัปดาห์
Read More

Recent Comments