จากการเข้าร่วมโครงการ E – Cultural Exchange หรือการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 นี้ ความรู้สึกของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ทั้งการทำกิจกรรมทุกอย่างผ่านโลกอินเทอร์เน็ต เพราะไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้จริงๆ ความรู้สึกแรกก็แอบสงสัยว่าแล้วจะรู้สึกเหมือนได้ไปจริงๆมั้ย หรือจะน่าเบื่อเหมือนการเรียนในห้องเรียน แต่ทางโครงการเยาวชนอีซีอี.ฯ ก็สามารถนำเสนอขั้นตอนการเป็นเดินทางไปยังประเทศอังกฤษได้เสมือนจริงมากๆ ตั้งแต่การกรอกวีซ่าและเอกสารต่างๆในการเข้าประเทศด้วยตนเอง เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการเดินทางหากต้องมีการเดินทางจริง โดยเฉพาะวันเดินทางไปยังต่างประเทศที่เสมือนจริงละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งภาพและบรรยากาศตั้งแต่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ การเข้าสัมภาษณ์กับตม. มี Boarding pass ที่เหมือนจริงและสามารถดู Gate รวมถึงเลขที่นั่งบนเครื่องบิน ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า หากในอนาคตประเทศเปิดสามารถเดินทางได้จริง ก็จะได้รู้ขั้นตอนต่างๆในการเดินทาง

          การสมัครเข้าร่วมโครงการ E-Cultural Exchange หรือโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ในครั้งนี้ ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ และประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ครั้งแรก ถึงแม้อาจจะมีปัญหาบ้าง เช่น เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ขัดข้องอาจทำให้การสื่อสารกระตุกไปบ้างในบางครั้ง และอาจจะเป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนที่ประเทศอังกฤษพอดี ทำให้ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักเรียนวัยเดียวกัน แต่กิจกรรมที่ทางโรงเรียนต่างประเทศและโครงการอีซีอี. จัดให้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากๆ เช่น การแลกเปลี่ยนกันนำเสนอข้อมูลของประเทศตนเอง วัฒนธรรม อาหารไทยต่างๆ มีเกมและกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้เล่นด้วยกันในกลุ่ม การพูดคุยและสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับ Host Family เกี่ยวกับการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษ

นอกจากทำให้รู้จักน้องๆพี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้ว

          ยังทำให้รู้จักการทำงานร่วมกับคนในกลุ่ม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของประเทศอังกฤษอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ E-Cultural Exchange ในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะในชีวิตประจำวันแทบไม่มีโอกาสได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลย การเข้าร่วมโครงการ E–Cultural Exchange ในครั้งนี้โดยรวมรู้สึกประทับใจ และคุ้มค่ามาก เพราะทำให้เราได้ความรู้ ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และได้ประสบการณ์ใหม่ๆของการเรียนออนไลน์แบบข้ามประเทศ

 

ผู้เขียน
น.ส.เจษฎ์สิตา อิสริยาเรืองกุล (เจน)
เยาวชน ECE รุ่นที่ 45 ประเทศนิวซีแลนด์
และ ECX รุ่นที่ 1 ประเทศอังกฤษ