โครงการ English & Fun Camp #34

“Trade War ตอน ศึกชิงมหาอำนาจ”

หลักการและเหตุผล

          English & Fun Camp (EFC) แห่งโครงการเยาวชนอีซีอี. ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมพัฒนา EQ. ให้แก่สมาชิกอย่างชัดเจน ในค่ายเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอันเกิดจากความสนุกสนานจากทีมอาสาสมัครมืออาชีพ ที่ทุ่มเทให้กิจกรรมสุดหัวใจ แบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว วันนี้ EFC ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งข่าวจริงและข่าวลวง    ในโลกแห่งความจริงมีผู้เล่นมากมายที่แย่งกันเข้าสู่ความสำเร็จ เด็กในวันนี้ที่คิดจะประสบความสำเร็จจะอยู่ลำพังไม่ได้แล้ว การอ่านเกมและกลยุทธ์ของฝ่ายอื่น การสร้างกลยุทธ์ และวิธีป้องกันตัว มีความจำเป็นในยุคนี้ ดังนั้นการฝึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักการต่อรอง รู้จักการหาข้อมูลและรักษาข้อมูล การสร้างกลยุทธ์ และรู้จักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องเริ่มแต่วันนี้

          EFC # 33 ได้พัฒนากิจกรรมเกมใหม่ล่าสุด คือ Trade War ที่นำเอาแนวคิด Trade War ในโลกแห่งความจริงมาประยุกต์กับเงินดิจิตัล (Crypto Currency) ที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตอันใกล้ ให้สมาชิกได้ใช้ความคิดบนกิจกรรมแห่งอนาคตที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขาในเวลาที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หากท่านต้องการให้บุตรหลานได้มีความคิด และประสบการณ์เท่าทันกับยุคดิจิทัล วันนี้มีแต่ EFC แห่ง ECE แห่งเดียว ที่มีกิจกรรมพัฒนาเยาวชนได้เช่นนี้

          English & Fun Camp  ดูแลโดยทีมงานอีซีอี. ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในต่างประเทศมานาน จึงต้องการมอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนไทยเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่วัยที่ต้องดูแลตัวเองในยุคดิจิทัล ที่ผู้ปกครองก็ยังไม่เคยเจอมาก่อน

กิจกรรม

  1. การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และมีพี่เลี้ยงเป็นเยาวชนอีซีอี. ที่มีประสบการณ์ต่างประเทศคอยดูแล โดยพี่เลี้ยง 1 คน ดูแลสมาชิกแคมป์ 3 – 4 คน
  2. ร่วมงาน “Digital Party”
  3. Trade War II ตอน ศึกชิงมหาอำนาจ, Money Games, บุกด่านมนุษย์น้ำ, Advance Walk Rally, English Role Play
  4. กิจกรรมพัฒนา Q. เช่น ศึกอาปาเช่, บุกป่ามีชีวิต, ฟังเสียงธรรมชาติ, การละเล่นไทยประยุกต์, Bushwalk at Night, Surprise Running ฯลฯ
  5. ห้องพักปรับอากาศและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เยาวชนอายุระหว่าง 7 – 15 ปี มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้าง
  2. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย (หากมีโรคประจำตัวหรือสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษโปรดแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย)
  3. ผู้ปกครองสามารถมาส่ง – รับตามเวลาที่กำหนด

รายละเอียด

ระยะเวลา : วันที่ 20 – 23 เมษายน 2563
สถานที่ : จันทบุรี
การเดินทาง :
– พร้อมกันที่สำนักงาน อีซีอี. วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 7.00 น.
– กลับถึงสำนักงาน อีซีอี. วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.
จำนวนที่รับ : 40 คนเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7,900 บาท
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก กิจกรรม ยานพาหนะขนส่ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 หรือเมื่อเต็มจำนวน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ English & Fun Camp #34 “Trade War ตอน ศึกชิงมหาอำนาจ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม