โครงการ English & Fun Camp รุ่น 34 Return of the Fun in หัวหิน 5 วัน 4 คืน

ตอน Changing is Coming

รายละเอียด

Details

   โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นโครงการคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นเยาวชนไทยมีพัฒนาการและความคิดความสามารถเท่าเทียมนานาประเทศ พยายามจัดกิจกรรมให้เยาวชนไทยมีโอกาสอย่างทั่วถึง ที่จะเรียนรู้โลกกว้าง ภาษา วัฒนธรรมและในครั้งนี้โครงการฯ ได้นำภาษาอังกฤษ กีฬา และการพักผ่อนมารวมกันจัดเป็น English & Fun Camp รุ่นที่ 34 แบบสบายๆ ขึ้นที่หัวหิน โดยมีหลักการว่าการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้เยาวชนปรับตัวเข้าสู่ระบบสากลได้ และควรชดเชยความเครียดของเยาวชนที่เกิดจากการเรียนด้วยการพักผ่อน ได้เพื่อนใหม่ และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สนุกสนานระหว่างปิดภาคเรียนท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี และได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ที่เน้นสร้างเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และในครั้งนี้จัดใน Concept  “Changing is Coming”  โลกกำลังเปลี่ยนเด็กๆ จะรับมืออย่างไร

   English & Fun Camp ดูแลโดยทีมงานอีซีอี. ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในต่างประเทศมานาน จึงต้องการมอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนไทยที่ยังไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่วัยที่ดูแลตัวเองได้  “เยาวชนจะพัฒนาอีคิวได้ก็โดยการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติในความจริง

การเดินทาง : 
–  วันเดินทางไป  :  พร้อมกันที่สำนักงาน อีซีอี.  วันที่ 21 ต.ค. 2567  เวลา 07.00 น.
–  วันเดินทางกลับ  :  กลับถึงสำนักงาน อีซีอี.  วันที่ 25 ต.ค. 2567 เวลา 18.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  12,900 บาท  (10 คนแรก ราคา 11,900 บาท)
หมายเหตุ  ราคานี้รวมค่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก กิจกรรม ยานพาหนะขนส่ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น

คุณสมบัติผู้สมัคร

Applicant Qualifications
  1. เยาวชนอายุระหว่าง 7 – 15 ปี มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง
  2. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย ( หากมีโรคประจำตัวหรือสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษโปรดแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย )
  3. ผู้ปกครองสามารถมาส่ง – รับตามเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

Activities
 1. การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และมีพี่เลี้ยงเป็นเยาวชนอีซีอี. ที่มีประสบการณ์ต่างประเทศคอยช่วยเหลือโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อตลอดโครงการฯ
 2. ร่วมงาน “ปาร์ตี้ชายหาด”
 3. กิจกรรมรอบกองไฟและบาร์บีคิว, Advanced walk rally, English role play, การแสดงสร้างสรรค์ ฯลฯ
 4. กิจกรรมพัฒนา E.Q. เช่น ศึกอาปาเช่, บุกป่ามีชีวิต, name combat, การละเล่นไทยประยุกต์, เกมส์ล่าสัตว์, วิ่งวิบาก ฯลฯ
 5. ฝึกการทำสมาธิเบื้องต้น และทัศนศึกษา
 6. ห้องพักปรับอากาศและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ปลอดภัย อาหารวันละ 4 มื้อ พร้อมเบรก 2 มื้อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

สนใจ สมัครเลย!!!
อ่านระเบียบการและสมัครเข้าร่วมโครงการ English & Fun Camp รุ่น 34 in หัวหิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม