เล่าประสบการณ์

เล่าประสบการณ์การเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศโดยเยาวชนอีซีอี.

ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์ของน้องธาร

หนูชื่อ นางสาวชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย ชื่อเล่นว่า ธาร ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Wellington 3 สัปดาห์
อ่านต่อ

น้องเจน มาแชร์ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ ECX

ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ครั้งแรก รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่
อ่านต่อ

ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์ของน้องเต้ย

สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเมธาสิทธิ์ จิตต์หลัง ชื่อเล่น เต้ย ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Wellington 3 สัปดาห์
อ่านต่อ

ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์ของน้องต๊ะ

สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ศรีภาย สอบชิงทุนได้ลำดับที่ 1 ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ ที่เมือง Maungaturoto
อ่านต่อ

ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์ของน้องชาช่า

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพิชชา ปักษี ชื่อเล่น ชาช่า ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง Maungaturoto 3 สัปดาห์
อ่านต่อ