โครงการพิเศษ

Category

ปลูก DNA ภาษาอังกฤษและต่อยอดการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ให้ลูกๆได้เรียนรู้โลกกว้างตั้งแต่อายุยังน้อยกับโครงการ ECE Kids in the UK
Read More
มาแล้ว!! โครงการพิเศษของ ECE มาเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรม ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level เรียนรู้การปรับตัว รวมถึงแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งโครงการฯ ยังได้มอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย
Read More
ECE plus เป็นรุ่นพิเศษ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาตนเอง เรียนรู้ระบบการศึกษาใน UK
Read More
โครงการ ESE Plus in the UK เป็นการไปเรียนภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยของรัฐใน UK มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน
Read More

Recent Comments