ค่ายภาษาอังกฤษ

Category

เข้าถึงความเป็นสิงคโปร์ กิจกรรมอัดแน่น สัมผัส local life & local attractions ที่ไม่อาจพบได้จากการไปเองหรือกับทัวร์
Read More
โครงการฯ ได้นำภาษาอังกฤษ การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน และกิจกรรมเพื่อพัฒนา EQ มารวมกันจัดเป็น English & Fun International Camp
Read More

Recent Comments