ค่ายภาษาอังกฤษ

Category

แคมป์ช่วงปิดเทอม EFIC in Japan #3 สำหรับน้องๆอายุ 10-20 ปี เข้าถึงความเป็นญี่ปุ่น กิจกรรมอัดแน่น สัมผัส local life & local attractions ที่ไม่อาจพบได้จากการไปเองหรือกับทัวร์
Read More
English & Fun Camp #34 Return of the fun in หัวหิน EFC พร้อมกลับมาตื่นเต้น สนุกสนานกับกิจกรรมพัฒนา EQ และภาษาอังกฤษ แบบที่หาที่ไหนไม่ได้
Read More
เข้าถึงความเป็นสิงคโปร์ กิจกรรมอัดแน่น สัมผัส local life & local attractions ที่ไม่อาจพบได้จากการไปเองหรือกับทัวร์
Read More
โครงการฯ ได้นำภาษาอังกฤษ การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน และกิจกรรมเพื่อพัฒนา EQ มารวมกันจัดเป็น English & Fun International Camp
Read More

Recent Comments