แผนที่สถานที่สแกนลายนิ้วมือ ประกอบวีซ่าประเทศอังกฤษ

อาคาร เดอะเทรนดี้ (The Trendy) ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สถานที่สแกนลายนิ้วมือประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ขอความร่วมมือเยาวชน นำปากกาติดตัวมาเพื่อเซ็นชื่อในเอกสาร
และ
เดินทางมาถึงสถานที่อาคาร เดอะเทรนดี้ ก่อนเวลานัดหมาย 20 นาที

 

ผู้สแกนลายนิ้วมือ สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ได้ โดยลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3