แผนที่สถานที่สแกนลายนิ้วมือ ประกอบวีซ่าประเทศอังกฤษ

เยาวชนที่เดินทางไปประเทศอังกฤษ 3 สัปดาห์ โปรดมาแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่า
ตามที่ทางโครงการฯ ได้แจ้งนัดทางโทรศัพท์ไปแล้ว ขอให้เยาวชนทุกคนไปตามเวลาที่เจ้าหน้าที่นัด

จุดนัดพบกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อรับเอกสารก่อนขึ้นไปดำเนินการยื่นวีซ่า

ที่บริเวณร้านกาแฟ TOM and TOM ชั้น 1 อาคาร เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13
เจ้าหน้าที่จะใส่เสื้อยืดสีขาวของโครงการ ECE รออยู่ที่บริเวณนั้น

**กรุณาไปตามเวลานัด เพราะหากไปหลังจากเวลานัด ทางสำนักงานยื่นวีซ่า อาจจะไม่อนุญาตให้เข้ายื่นเอกสารได้**

 

อาคาร เดอะเทรนดี้ (The Trendy) ซอยสุขุมวิท 13 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สถานที่สแกนลายนิ้วมือประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ขอความร่วมมือเยาวชน แต่งชุดสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน) นำปากกาติดตัวมาเพื่อเซ็นชื่อในเอกสาร
และ
เดินทางมาถึงสถานที่อาคาร เดอะเทรนดี้ ตามเวลานัดหมาย 8.30 น.

 

ผู้สแกนลายนิ้วมือ สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ได้ โดยลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3