English & Fun Camp #31

“การเดินทางรถไฟสายวันวาน”

การพัฒนาการของเด็กที่แท้จริงมิใช่การเรียนหนังสืออย่างหนัก แต่ต้องเรียนพร้อมเล่น ยิ่งเล่นได้เต็มที่ตามธรรมชาติเท่าใดเด็กยิ่งมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ขอเน้นว่าเล่นอย่างธรรมชาติมิใช่เล่นแบบจำกัดโดยทักษะด้านใดด้านหนึ่งอันเป็นแนวคิดของชาวตะวันตก เช่น เกมส์คอมพิวเตอร์ กีฬาเฉพาะทาง เป็นต้น จริงๆ ก็ไม่ผิดแต่ไม่พอมากกว่า การพัฒนาการของเด็กจะต้องให้เขาใช้ศักยภาพทั้งทางกายและทางสมองไปพร้อมๆ กันทุกด้าน บนความสนุกสนาน การเล่นตามธรรมชาติคือ เล่นโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฮเทค เล่นกับเพื่อนท่ามกลางธรรมชาติ ได้เล่นแบบสัมผัสธรรมชาติ ความหลากหลาย และความอัศจรรย์ของธรรมชาติจะออกมาท้าทายความสามารถของเด็กๆ ให้พัฒนาอย่างไม่จำกัด เมื่อเด็กพบเจอกับสถานการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ ก็จะเกิดการพัฒนา เส้นประสาทสมองจะถูกสร้างเชื่อมโยงประสาทส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ต่างกันเข้าด้วยกัน ยิ่งการเชื่อมโยงของเส้นประสาทซับซ้อนมากเท่าใด ย่อมหมายถึงการพัฒนาของสมองของเด็กมากไปด้วย เด็กจะฉลาดมากน้อยขึ้นอยู่กับเส้นประสาทที่ซับซ้อนนี้ กิจกรรมของ English & Fun Camp ได้ใช้หลักการนี้มาตลอดในแต่ละกิจกรรม เด็กต้องใช้ทั้งกำลังกาย กำลังความคิด และทั้ง 2 อย่างเชื่อมโยงกันบนพื้นฐานความสนุกสนาน ท้าทาย ตื่นเต้น เป็นแนวคิดที่ให้เยาวชนเล่นโดยสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง ดังนั้นเด็กจะไม่เบื่อ เพราะแม้จะเป็นกิจกรรมเดียวกันเพียงต่างสถานที่ ความตื่นเต้นท้าทายและความสนุกก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นสถานที่จึงเป็นสิ่งสำคัญ การจัด English & Fun Camp ทุกครั้งสถานที่ต้องเหมาะสมกับกิจกรรม ต้องปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นธรรมชาติ เป็นสำคัญ

เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เด็กไทยถูกระบบบังคับให้เรียนอย่างหนักเพราะต้องแข่งขันกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากในการจัดระบบการศึกษา เพราะเด็กจะมีเป้าหมายการเรียนคือ ตัวเลขคะแนนมากกว่าการพัฒนาสติปัญญา ร่างกาย ความรอบรู้ และวิธีเรียนรู้ ดังนั้นเด็กไทยจึงคิดไม่เป็น ช่วยตนเองไม่ได้ คิดถึงแต่ตนเองเป็นใหญ่ ไม่รู้จักความเสียสละ ในการจัดกิจกรรมของ EFC. ทุกครั้งจะมีกิจกรรมที่เด็กจะต้องช่วยเหลือกัน เราจะได้เห็นเด็กหลายคนมีความเสียสละ รู้จักเสียสละ และมีอีกหลายคนเป็นตรงกันข้าม แต่ผลจากกิจกรรมจะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้วยการเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ดีหรือไม่ดี และพัฒนาตนให้ดีขึ้นได้ ทีมงานพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขของเด็กที่เข้าแคมป์ EFC เป็นครั้งแรก แต่พอเข้าแคมป์ครั้งที่สอง ทีมงานจะพบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากครั้งแรก เด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง หรือ ชอบพูดคำหยาบ เจ้าอารมณ์ เกเร ก้าวร้าว จนพี่ๆ โจษขาน มีพฤติกรรมดีขึ้นมากจนบางคนดีขึ้นเป็นคนละคน เด็กบางคนไปแล้วไปอีก บางคนเข้าร่วมเกือบทุกครั้งที่เราจัด เพราะกิจกรรมในแคมป์หล่อหลอม และพัฒนาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือความรักความเอาใจใส่และเสียสละที่พี่ๆ มอบให้น้อง ซึ่งแน่นอนน้องๆ รับรู้ได้ เรียนรู้ได้จากการกระทำของพี่ๆ และที่สำคัญ ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ คือปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้น้องๆ มาแล้วมาอีก และดึงดูดให้เด็กทุกคนสนใจกิจกรรม พี่เลี้ยงทุกคนมาด้วยใจ เสียสละ และเป็นมืออาชีพทั้งสิ้น กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า จบตอน 3 ทุ่มทุกวัน เราให้เด็กจริงๆ เวลาที่อยู่ด้วยกัน 5 วัน ก็เป็น 5 วันเต็มๆ ไม่มีเวลาว่างเอาเปรียบเด็ก เด็กสนุก พี่เลี้ยงก็สนุก ทีมงานก็สนุก มิได้คิดว่าการจัดแคมป์ คืองาน แต่เป็นกิจกรรมที่พวกเราทำด้วยใจ ด้วยความสุขดังนั้นทั้งแคมป์จึงมีแต่ความสุข มีแต่เสียงหัวเราะ ท่ามกลางบรรยากาศ ธรรมชาติ ท่านจะไม่พบแคมป์แบบนี้ที่อื่นอีก หากต้องการให้บุตรหลานท่านได้สัมผัสกับแคมป์แบบนี้ ครั้งนี้เน้นการฝึกเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก และการปรับตัว เป็นธรรมดาของโลก ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงเสมอ เมื่อถึงฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลง ดังคำว่า Wind of Change แคมป์สนุกเช่นนี้ ก็ไม่พ้นกฎเกณฑ์อันนี้เช่นกัน

English & Fun Camp มีการเรียนภาษาอังกฤษแบบ SGL คือเรียนและจำได้เลย ประกอบด้วยเรียนคำศัพท์ การสนทนา ไวยากรณ์ การแสดงละครภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากธรรมชาติ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง และภาพยนตร์เป็นต้น เรียนแบบไม่เครียดกับครูฝรั่งเจ้าของภาษา

วิถีชีวิตชาวบ้านที่ดาเนินไปท่ามกลางความเร็วของโลกด้วยเทคโนโลยีเป็นคู่ขนานที่เยาวชนที่กาลังเติบโตควรได้เรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน เป็นเรื่องสาคัญที่ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานดาเนินชีวิตอยู่บนความพอดี พอเพียง จาต้องหยิบยื่นให้กับบุตรหลานอันเป็นที่รักเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหรือทานบไว้ทัดทานคลื่นความเปลี่ยนแปลงมิให้บุตรหลานหลงไปในความเชี่ยวกรากของโลก จนลืมความจริง ลืมธรรมชาติของตนและของโลก EFC ครั้งนี้จึงมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย จึงเกิดเป็น EFC ตอน “The Past Train to Romhoob Market”

 

กิจกรรม

  • กิจกรรม The Past Train to Romhoob Market นั่งรถไฟไปดู ฝรั่งไม่เคยเห็นรถไฟที่ตลาดร่มหุบ (วงเวียนใหญ่-มหาชัย / ท่าฉลอม-แม่กลอง)

  • มิติแห่งความลับ, การละเล่นไทยประยุกต์, SIX SENSE, UCE BALL, THE LAST ONE STANDING, กินโต๊ะ, คนละที, วิชาเอาตัวรอด, งานวัดหรรษา, The Legend, ซอมบี้บุก เป็นต้น

  • ชมหิ่งห้อย , เล่นน้ามหาสงกรานต์แบบ EFC, ลุยเลนทักทายลิงแสม, ฉันคือแม่ค้าขนมจาก ฯลฯ

   ศิลปะป้องกันตัวชุด "แม่ไม้มวยไทย"

  • อาหารวันละ 6 มื้อ

  • ที่พักสะดวกสบาย เป็นธรรมชาติ ปลอดภัย

  • มอบประกาศนียบัตร และเสื้อ EFC Design สุดเก๋ 1 ตัวในวันสุดท้าย

กำหนดวันเดินทาง  1 - 4 เมษายน 2560
 เปิดรับสมัคร  ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หรือเมื่อเต็มจำนวน
 สถานที่  จังหวัดสมุทรสงคราม
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  1. เยาวชนอายุระหว่าง 7 – 15 ปี เคยเรียนภาษาอังกฤษมาบ้าง
  2. ผู้ปกครองสามารถมาส่ง-รับตามเวลาที่กำหนด
  3. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย (หากมีโรคประจำตัวหรือพฤติกรรมที่ควรระวังเป็นพิเศษโปรดแจ้งให้ทราบด้วย)

รับจำนวน        30 คน  (ปิดรับเมื่อเต็มจำนวน)
ค่าใช้จ่าย        6,900 บาท รวมค่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก กิจกรรม และอุปกรณ์ที่จำเป็น

 

 ระเบียบการ   ใบสมัคร

 


บรรกาศสุดมันส์กับกิจกรรมในค่าย


ชักเย่อทะเล


ออกกำลังกายกลาม ยามเช้ากับเสียงหัวเราะ