Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

รายละเอียดการสอบโครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วิชาที่ใช้ในการสอบ

1.  สอบภาษาอังกฤษ  100 คะแนน 

   • ข้อสอบปรนัย (choice) 4 ตัวเลือก เช่น Grammar, Structure, Vocabulary, Reading, Comprehension เป็นต้น  รวม 100 คะแนน

2.  สอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด  (โจทย์ภาษาไทย)

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ได้แก่ ปากกา, น้ำยาลบคำผิด, ดินสอ, ยางลบ, บัตรสอบ  (ไม่อนุญาตให้ยืมขณะทำข้อสอบ)

สนามสอบส่วนกลาง: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(ต่างจังหวัด สอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ)

หมายเหตุ:

  1. สวมชุดนักเรียน นักศึกษา
  2. ตรวจสอบรายชื่อใต้อาคารว่าสอบห้องใด
  3. ห้ามขึ้นห้องสอบก่อนเวลา 8.30 น.
  4. ทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
  5. แสดงบัตรสอบที่ได้รับไปในวันสอบ (หากไม่ได้รับบัตรสอบหรือบัตรสอบหาย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนเพื่อยืนยันการเข้าสอบกับเจ้าหน้าที่)

 

สอบวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.45 น.

 ประกาศผลสอบวันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

สนามสอบส่วนกลาง
อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

ต่างจังหวัด
สอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

โทรศัพท์ 02-690-0375-7

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.